درمان اگزما با زالزالک جنگلی

درمان اگزما با زالزالک جنگلی

درمان اگزما با زالزالک جنگلی

hawthorn berries for eczema

When used as an exterior paste, hawthorn berries can also treat some common skin maladies. This includes boils, ulcers, and sores. Usually, people grind the berry and apply it straight to the affected skin. Traditional medicine doctors also use hawthorn berries to treat itching, sores, and even frostbite. There is also some evidence that its anti-inflammatory compounds are useful for treating acne, psoriasis, and eczema.

 

چای زالزالک و تنظیم عملکرد دستگاه گوارش

چای زالزالک و تنظیم عملکرد دستگاه گوارش

چای زالزالک و تنظیم عملکرد دستگاه گوارش

  • چای زالزالک در تنظیم عملکرد دستگاه گوارش نیز مؤثر است و علاوه‌ بر تنظیم میزان کلسترول خون، به کاهش علائم بیماری اسهال کمک می‌کند.

چای زالزالک و بهبود خونرسانی به قلب

چای زالزالک بهبود خونرسانی به قلب

چای زالزالک و بهبود خونرسانی به قلب

  • مصرف منظم چای زالزالک برای افرادی که از بیماری‌های قلبی رنج می‌برند مفید است و موجب بهبود خون‌رسانی به قلب می شود